Niusy

30.11. 2006

Ważne sprawy

Serdeczne prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z godzinami rozpoczęcia koncertów urodzinowych, a przede wszystkim z porą wpuszczania do sali.

Koncerty będą się rozpoczynać punktualnie o podanych godzinach, a więc wczesne przybycie zwiększy szanse na obejrzenie całego koncertu.