Koncert

2004-09-20 - poniedziałek

Poznań

miejsce: klub Blue Note – ul Ko?ciuszki 76/78 (gmach C.K. Zamek), Pozna?
pocz?tek: 18.00
bilety: 25 z?
Do kupienia:
Blue Note, ul Ko?ciuszki 76/78 (gmach C.K. Zamek), Pozna?. Klub czynny codziennie od godz.19.00
tel 00 48 646 52 37, tel/fax 00 48 851 04 08
e-mail: klub@bluenote.poznan.pl, www.bluenote.poznan.pl