Koncert

2004-10-07 - czwartek

Biała Podlaska

miejsce: „Muzyczna Apteka”, Bia?a Podlaska ul. Ko?ciuszki 15 (dawne koszary wojskowe)
Muzyczna Apteka to nowy klub w Bia?ej Podlaskiej, otwarcie 1 pa?dziernika.
pocz?tek: 19.00
wjazd: 17.00
bilety: 15 z?
Do kupienia:
w „Muzycznej Aptece” oraz w „Simon’s Pubie” ul. Janowska 1